KAGAYAKI TNY LEGAL (Vietnam) Co., Ltd. 
(CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KAGAYAKI TNY (VIỆT NAM))
(Ho Chi Minh, Vietnam)

  
 
 

 
 

 
 

 

・Address

   Unit 2.6B, 2nd Floor, The Landmark,
   5B Ton Duc Thang Street,
   Ben Nghe Ward, District 1,
   Ho Chi Minh City, Vietnam
 

・Contact

 TEL:
  (VN) +84-28-7307-3768
  (JP) +81-50-3085-1678
 
  e-mail: info@kt-vietnam.com
   

 ・Web site

 https://www.kt-vietnam.com/index.html
 

 
 

 

・Address

   Unit 2.6B, 2nd Floor, The Landmark,
   5B Ton Duc Thang Street,
   Ben Nghe Ward, District 1,
   Ho Chi Minh City, Vietnam
 

・Contact

 TEL: 
  (VN) +84-28-7307-3768
  (JP) +81-50-3085-1678
 
  e-mail: info@kt-vietnam.com
   

 ・Web site

 https://www.kt-vietnam.com/index.html